NÁVRH INTERIÉRU MODERNÍ ROUBENKY

Bílé Poličany

     Do toho projektu jsme byli zapojení již od vzniku stavební dokumentace. Jednalo se již o několikátou společnou akci s investorem, což ulehčilo komunikaci a směrování k úspěšnému průběhu i výsledku projektu. Specifikum je, že se jedná o dřevostavbu. Zde je potřebné i žádoucí, vytvořit dokumentaci pro vnitřní uspořádání a vybavení ještě před začátkem výroby jednotlivých dílů stavby. Takže velká část práce probíhá v době, kdy stavba ještě reálně nestojí, a proto studie a vizualizace mají ještě významnější roli než v jiných případech.

     Ubytovací zařízení má jistá specifika při vybavování. Většina vybavení je prakticky spotřebního charakteru, což znamená, že musíme klást důraz na jeho odolnost, dlouhou životnost a finanční dostupnost, s ohledem na pravidelnou potřebu obnovy. Navzdory těmto omezením je stále možné vytvořit prostor s poutavým designem, který spojuje všechny vybavené prvky do harmonického celku. Což zde je sladěná barevnost všech vybavovacích předmětů a materiálů, použití výrazné úpravy stěn včetně dekorativní stěrky.

     Tím, že jsme měli možnost ovlivňovat vyznění celého objektu, včetně venkovního vzhledu, výběru oplocení a dalších venkovních úprav, vznikla tak barevně a designově sjednocená stavba.